Δραστηριότητες

 
 • Ενεργοποίηση Νέας Υπηρεσίας e-Services

  Ενεργοποίηση Υπηρεσίας «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Προχωρημένων Δεξιοτήτων Πληροφορικής» για τις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ στα πλαίσια της Δράσης e-Services.


  "Το έργο Παροχή Υπηρεσιών Προχωρημένων Δεξιοτήτων Πληροφορικής (it-Expert) συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚτΠ"  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  Ο Φορέας με την επωνυμία Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις Ε.Π.Ε. και κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα KEY-CERT, έχει ως αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης και Περιοδικού Ελέγχου χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής και Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ.

  Με χαρά σας ανακοινώνουμε, ότι από τις 27 Φεβρουαρίου 2009, ενεργοποιείται η υπηρεσία του φορέα μας «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξετάσεων Προχωρημένων Δεξιοτήτων Πληροφορικής».

  Η υπηρεσία αναβαθμίζει το υπάρχον εξεταστικό σύστημα προσφέροντας τη δυνατότητα εξετάσεων σε προχωρημένο επίπεδο δεξιοτήτων πληροφορικής. Ο τρόπος εξέτασης είναι ίδιος σε ότι αφορά την αξιοπιστία, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των εξετάσεων δεδομένου ότι χρησιμοποιείται το ίδιο Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα (ΚΕΔΙΣΠ) που χειρίζεται τις εξετάσεις βασικών δεξιοτήτων και εποπτεύεται από τον ΟΕΕΚ. Η εξεταζόμενη ύλη είναι βασισμένη στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική σειρά Active Learning της ΟΜΗΡΟΣ Πληροφορική και η αντιστοίχησή της με τις ενότητες είναι η παρακάτω:

  ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΗΛ. ΜΑΘΗΜΑ

  Επεξεργασία Κειμένο

  Word Επίπεδο 2, Word Επίπεδο 3

  Υπολογιστικά Φύλλα

  Excel Επίπεδο 2

  Παρουσιάσεις

  Power Point Επίπεδο 2

  Βάσεις Δεδομένων

  Access Επίπεδο 2  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚτΠ.KeyCERT
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Βερανζέρου 3 - Πλ. Κάνιγγος, 10677, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα : 210 3390623 & 210 3392367, FAX: 210 3804452
Designed and developed by hypelinc web services