Θέλω να... μάθω για την εξεταστική διαδικασία

Η Εξεταστική Διαδικασία του KeyCERT λειτουργεί κάτω από τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 17024:2003 και ISO 9001:2000.

Στις εξετάσεις μπορεί να συμμετάσχει όποιος επιθυμεί να αποκτήσει την πιστοποίηση KeyCERT εφόσον κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για κάθε εξεταστική ενότητα σύμφωνα με την εξεταστέα ύλη του KeyCERT.

Οι εξετάσεις διεξάγονται μόνο στα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα KeyCERT. Ο υποψήφιος μπορεί κάθε φορά που θέλει να δώσει εξετάσεις να απευθύνεται σε διαφορετικό πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο KeyCERT αν το επιθυμεί.


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Στο πρόγραμμα πιστοποίησης του KeyCERT χρησιμοποιείται το εξεταστικό σύστημα Automated Test Evaluation System (ATES). Στα εξεταστικά συστήματα ATES χρησιμοποιείται αυτόματη διόρθωση και βαθμολόγηση και η έκδοση των αποτελεσμάτων είναι άμεση.

Ο υποψήφιος εξετάζεται για κάθε εξεταστική ενότητα μέσα στην πραγματική εφαρμογή (inATES).

Το Σύστημα Εξετάσεων έχει αναπτυχθεί από την  KeyCERT.


Αίτηση Πιστοποίησης Υποψηφίου (.pdf - 388Kb.)
Κανονισμός Πιστοποίησης Υποψηφίου (.pdf - 558Kb.)
Αξιολόγηση Εξεταστικής Διαδικασίας(.pdf - 189Kb.)
Προσαρτήματα Kανονισμού Υποψηφίου(.zip - 990Kb.)

KeyCERT
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Βερανζέρου 3 - Πλ. Κάνιγγος, 10677, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα : 210 3390623 & 210 3392367, FAX: 210 3804452
Designed and developed by hypelinc web services